ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร, พังงา

อำเภอเมือง
สะเต๊ะเมืองพังงา 189 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง
กาแฟชายค่าย ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง
ครัวสุนิมิตร 373/2 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง โทร 076-411-422
ฮกกี่เหลา ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง
จ่าจรัญ 16 หมู่ 1 ซอยท่าเรือท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี

อำเภอตะกั่วทุ่ง

ปูดำ ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง
รวมรส 16/1 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลกระโสม
โกนันท์ 57/16 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลกระโสม โทร 076-591-124
บ้านปียาลัย 37/2 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกกลอย โทร 076-434-507
อีสานริมทาง 81/1 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกกลอย โทร 076-434-242

 

อำเภอตะกั่วป่า
ฮกกี่เหลาซีฟู้ด 6/29 ตำบลบางนายสี โทร 076-421-914
ฮกกี่เหลา 19 ถนนเสนาราษฎร์ โทร 076-421-938
เอชโช 44 ถนนเสนาราษฎร์ โทร 076-421-417
ร้านเนื้อย่างโคขุน 5/2 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนายสี โทร 076-422-378

 

ที่พักแนะนำ