ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,695

วัดไตรมารคสถิต

วัดไตรมารคสถิต

วัดไตรมารคสถิต พระอุโบสถ  เป็นโบสถ์ทรงเตี้ยกว้าง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2320 ลักษณะเสาไม้ หลังคามุงจาก ไม่มีฝากั้น พื้นทราย 

ปฎิสังขรณ์ ครั้งที่ 1 เปลี่ยนหลังคา เป็นมุงด้วยไม้กระดาน ลักษณะเบื้องสุโขทัย ไม่มีฝากั้น พื้นทราย

ปฎิสังขรณ์ ครั้งที่ 2 สมัยพระครูอ๋อง เปลี่ยนหลังคาเป็นสังกะสี เขาพื้นซีเมนต์ กั้นฝาสูง 1 เมตร ด้วยลูกกรงไม้

ปฎิสังขรณ์ ครั้งที่ 3 สมัยพระครูอ๋อง เปลี่ยนเสาใหม่เป็นไม้ตะเคียน ฝาผนังก่ออิฐถือปูน สูง 1 เมตร ท่อนบนกั้นไม้ กระดาน เว้นช่องหน้าต่างแต่ไม่มีบาน ช่อฟ้าใบระกาการูปพญานาค

ปฎิสังขรณ์ ครั้งที่ 4 สมัยพระวิทุทธิพรหมจรรย์ เปลี่ยนเสาไม้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เขาพื้นคอนกรีตใหม่ ผนังก่ออิฐถือปูน มีประตู หน้าต่าง ไม่มีช่อฟ้าใบระกา

ปฎิสังขรณ์ ครั้งที่ 5 สมัยพระอธิการพิพัฒน์ สุธีโร เปลี่ยนหลังคาใหม่ ปั้นช่อฟ้าใบระกา ปั้นลายหน้าบันประดับ เครื่องลายคราม พื้นเเละอาสน์สงฆ์ทำใหม่ ปั้นองค์พระประธานพร้อมฐานทั้ง 3 องค์

พ.ศ. 2542 ปั้นองค์หลวงพ่อวัดปาดช่อง 2 องค์ 

รอบเห็นว่าวัดอยู่ในที่ลุ่มมีลำคลองมีลำคลองล้อมรอบและตื้นเขินขึ้นทุกปี น้ำอาจท่วมวัดจึงให้สามเณรไปสร้างวัดใหม่ ห่างออกไปประมาณ 300 ม. ต่อมในปี พ.ศ. 2480 ได้มีการเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการว่า "วัดไตรมารคสถิต"


วัดไตรมารคสถิตเป็นวัดเก่า

ด้านหน้าพระอุโบสถ

วัดไตรมารคสถิต

เซียมซีขอพร

ที่เที่ยวแนะนำ