ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 882

ศาลากลางเก่า พังงา

ศาลากลางเก่า พังงา

ศาลากลางเก่า เป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม เนื่องจากศาลากลางจังหวัดในรุ่นเดียวกันมักถูกดัดแปลงแก้ไข หรือทุบทำลายไปเป็นจำนวนมาก จัดสร้างในปี พ.ศ. 2473 ในสมัยรัชกาลที่ 7

ที่เที่ยวแนะนำ