ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,100

ตึกขุนอินทร์

ตึกขุนอินทร์

บ้านขุนอินทร์ เป็นสถานที่เป็นศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ลักษณะเป็น อาคารสองชั้น สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสแบบประยุกต์ที่สร้างโดยช่างชาวจีน สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.2460 เป็นบ้านที่อยู่อาศัยของ ร.อ.ท. ขุนอินทรคีรี (ช้อย ณ นคร) หลานพระยา เสนานุชิต (นุช ณ นคร) ถือเป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่าทางด้านรูปแบบสถาปัตยกรรมอีกแห่งหนึ่งของตะกั่วป่า แม้ว่าวันนี้จะได้รับการต่อเติม เปลี่ยนจากรูปแบบเก่าไปบ้าง แต่บ้านขุนอินทร์ก็ยังคงกลิ่นอายของความเก่าที่ดูมีมนต์ขลังไม่เสื่อมคลาย

ป้ายประวัติความเป็นมา

ป้ายประวัติความเป็นมา

ตึกขุนอินทร์

ตึกขุนอินทร์

ตึกขุนอินทร์

ตึกขุนอินทร์

ตึกขุนอินทร์

ตึกขุนอินทร์

ที่เที่ยวแนะนำ