ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,284

ท่าเรือสุระกุล

ท่าเรือสุระกุล

ท่าเรือสุระกุล ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.กะโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ถ้าเดินทางจากภูเก็ตโดยขับรถไปเองหรือเช่ารถตู้ไปจะใช้เวลาประมาณ 1 ชม.ครึ่ง ระยะทางประมาณ 71 กิโลเมตร 

ราคานั่งเรือ 
เรือขนาดเล็ก (Small Boat) สำหรับผู้โดยสาร 1-10 คน ราคาค่าเช่าเรือ 2,200 บาท
เรือขนาดกลาง (Medium Boat) สำหรับผู้โดยสาร 11-20 คน ราคาค่าเช่าเรือ 2,400 บาท
เรือขนาดใหญ่ (Big Boat) สำหรับผู้โดยสาร 21-30 คน ราคาค่าเช่าเรือ 2,600 บาท
เรือขนาดใหญ่พิเศษ (Special Boat) สำหรับผู้โดยสาร 31-35 คน ราคาค่าเช่าเรือ 2,800 บาท
เรือขนาดจัมโบ้ สำหรับผู้โดยสาร 36-45 คน ราคาค่าเช่าเรือ 3,500 บาท

 
จุดขึ้นเรือท่าเรือสุระกุล ชาวบ้านเรียก "ท่าเรือบ้านกระโสม"นั่งเรือชิวๆ

 

ที่เที่ยวแนะนำ