ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,660

อุทยานแห่งชาติศรีพังงา

อุทยานแห่งชาติศรีพังงา

ครอบคลุมพื้นที่อยู่ในที่อำเภอคุระบุรี อำเภตะกั่วป่า ห่างจากจังหวัดไปทางทิศเหนือประมาณ 100 กม. อุทยานแห่งชาติศรีพังงาได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าไม้และสัตว์ป่า
         การเดินทาง: จากอำเภอตะกั่วป่า ไปตามเส้นทาง ถนนสายเพชรเกษม สู่จังหวัดระนอง ตรงหลักกม.ที่ 756 แยกทางขวามือเข้าไปอีก 5 กม. อุทยานฯ มีสถานที่น่าสนใจดังนี้

น้ำตกตำหนัง

สามารถเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 4.5 กม. จากที่ทำการอุทยานและเดินเท้าต่อไปอีก 500 เมตร น้ำตกตำหนังสูงประมาณ 60 เมตร บรรยากาศโดยรอบ มีความร่มรื่นเต็มไปด้วยไม้นานาพรรณ 

น้ำตกตำหนัง

---------------------------------------

น้ำตกโตนเตย

สูงประมาณ 45 เมตร ใช้เวลาเดินเท้าไป-กลับจากอุทยานฯ ประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างทางมีน้ำตกโตนต้นเตยน้อย สูงประมาณ 10 เมตร ระหว่างทางเดินเท้าประกอบด้วยไม้ประเภทเถาวัลย์ และไม้ใหญ่เขียวชอุ่ม

---------------------------------------

น้ำตกโตนไทร

ก่อนถึงด่านตรวจทางเข้าที่ทำการอุทยานฯ เล็กน้อยจะมีทางเข้าแยกขวามือ สามารถเดินเท้าเข้าไปราว 15 นาที จะถึงน้ำตกโตนต้นไทร ซึ่งสูงราว 20 เมตร บริเวณโดยรอบมีต้นไทรขึ้นปกคลุมอยู่หนาแน่น 

 

---------------------------------------

เกาะพระทอง

อยู่ตำบลเกาะพระทอง เป็นเกาะขนาดใหญ่ในทะเลอันดามัน อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดพังงา บนเกาะยังคงมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีหาดสวยงาม มีแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ สามารถเช่าเรือจากอำเภอคุระบุรี ใช้เวลาเดินทาง 1.10 ชม. บนเกาะมีที่พัก สำหรับนักท่องเที่ยว แนะนำ กระท่อมมอแกน รีสอร์ท

 

ที่เที่ยวแนะนำ