ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 578

สิมิลัน 2 วัน 1 คืน

เกาะสิมิลัน หินรูปใบเรือ เกาะเมี่ยง SML.001

  (แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน)

 

วันแรกของการเดินทาง

08:00  ลูกทัวร์พร้อมกันที่ท่าเรือ บริการเครื่องดื่ม ชา,กาแฟ และรับอุปกรณ์ดำผิวน้ำ

08:30  เดินทางสู่หมู่เกาะสิมิลัน ด้วยเรือ Speed Boat

10:00  ลงเล่นน้ำ ชมฝูงปลาโต ๆ บริเวณเกาะ 9 (เกาะบางู)

11:00  ชมหินเรือใบและรองเท้าบู๊ท (สัญลักษณ์สิมิลัน)  ที่เกาะ 8 (เกาะสิมิลัน)  พักผ่อนบนชายหาดอันขาวอะเอียดดุจนมผง  เล่นน้ำ ชมปลา ข้าง ๆ  เกาะ สู่จุดชมวิวเพื่อถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

12:00  บริการอาหารกลางวัน

13:00  เดินทางสู่เกาะ 7 (เกาะปายู)  ลงเล่นน้ำ ชมปลา ปะการัง

14:00  เดินทางสู่ เกาะ 4(เกาะเมียง) เก็บสัมภาระเข้าที่พัก  ชมทัศนียภาพอันอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้  เยี่ยมชมที่ทำการอุทยาน  สู่หาดเล็ก  เล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย ลงเล่นน้ำ ชมปลา ปะการัง

18:00  บริการอาหารเย็น  ชมพระอาทิตย์ตกอันสวยงาม

20:00  ชมปูไก่  และค้นหาที่มาของชื่อ "ปูไก่"

 

วันที่สองของการเดินทาง

07:30  บริการอาหารเช้า

09:00  เดินทางออกจากเกาะ 4 (เกาะเมียง)  เพื่อไปเล่นน้ำ ดูปลา ชมปะการัง โดยเรือของอุทยาน (1-2 จุด)

12:00  บริการอาหารกลางวัน  พักผ่อนตามอัธยาศัย

15:00  เดินทางกลับสู่ท่าเรือทับละมุ

16:30  ถึงท่าเรือ  ส่งคืนอุปกรณ์

**หมายเหตุ : ระยะเวลาเรือวิ่ง 1.15-1.30 ชม**

โปรแกรมนี้ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศเพื่อความเหมาะสม

 

Post: Moo Koh Similan เกาะสี่เกาะแปดป้ายบอกทาง

 

ฤดูกาลท่องเที่ยว

พ.ย. - กลางเดือน พ.ค. ของทุกปี

ที่เที่ยวแนะนำ