ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,211

เกาะยาวน้อย

เกาะยาวน้อย

เกาะยาวน้อย เป็นที่ตั้งตัวอำเภอ เทศบาล และหมู่บ้าน
 เกาะยาว มีพื้นที่ประมาณ 137.6 ตร.กม. ประกอบด้วย 2 เกาะใหญ่ คือ เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ ล้อมรอบด้วยเกาะเล็ก ๆ
 
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเกาะยาวได้หลายทาง เช๋น จากท่าเรือบางโรง จ.ภูเก็ต อ่าวท่าเลน จ.กระบี่ อ่าวพังงา จ.พังงา เนื่องจาก เกายาวตั้งอยู่กลางทะเลอันดามันระหว่าง 3 จังหวัด


หน้าชายหาด

เกาะยาวน้อย

หอยบนเกาะยาวน้อย

ทะเลแสนงาม

ชายหาดทราย

มีหินอยู๋ด้วย

ที่เที่ยวแนะนำ