ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,458

วัดคงคาภิมุข

วัดคงคาภิมุข

วัดคงคาพิมุข สร้างขึ้นเมือปี พ.ศ.2483 เดิมเรียกว่า วัดคงคา ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดคงคาพิมุข เมือ พ.ศ. 2483 อุโบสถเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า บนฐานบัวเตี้ย ก่ออิฐถือปูน ด้านหน้ามีประตูทางเข้า 3 ประตู แต่ละประตูมีซุ้มจรนำ อาคารมีการตกแต่งด้วยลายปูนปั้นเป็นลวดลายและภาพเล่าเรื่องอย่างสวยงาม ด้านหน้าเป็นรูปเจดีย์บนฐานบัวที่อาจหมายถึงเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีพระพุทธรูปประทับยืนปางถวายเนตรและพระพุทธประทับยืนปางอุ้มบาตรท่ามกลางลวดลายพันธุ์พฤกษา หน้าบันส่วนด้านหลังตกแต่งด้วยด้วยลวดลายปูนปั้นลักษณะเดียวกับด้านหน้า ทำเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก และส่วนหน้าบันทำเป็นรูปธรรมจักรท่ามกลางลวดลายพันธุ์พฤกษา
ไม่ห่างกันนักมีเจดีย์ทรงปราสาทยอด มีซุ้มจระนำที่มีหน้าบันซ้อนชั้นสามชั้นทั้งสี่ทิศ ส่วนบนประดับเจดีย์จำลอง องค์ระฆังเป็นทรงแปดเหลี่ยม ฐานสูง ระหว่างฐานประดับด้วยช่องกระจก และมีซุ้มจระนำขนาดเล็ก ประดับอยู่อีกทั้งสี่ทิศ ไม่มีส่วนบัลลังก์ แต่เป็นซุ้มจระนำทั้งสี่ทิศ ช้อนกันสามชั้น ถัดไปเป็นปล้องไฉน ปลี และฉัตร

วัดคงคาพิมุข ภาพมุมสูง

วัดคงคาพิมุข ภาพมุมสูง

วัดคงคาพิมุข ภาพมุมสูง

วัดคงคาพิมุข ภาพมุมสูง

ด้านหน้า วัดคงคาพิมุข

ด้านหน้า วัดคงคาพิมุข

ด้านหน้า วัดคงคาพิมุข

ด้านหน้า วัดคงคาพิมุข

หน้าบัน วัดคงคาพิมุข

หน้าบัน วัดคงคาพิมุข

วัดคงคาพิมุข

วัดคงคาพิมุข

หน้าบัน วัดคงคาพิมุข

หน้าบัน วัดคงคาพิมุข

หน้าบัน วัดคงคาพิมุข

หน้าบัน วัดคงคาพิมุข

วิวด้านข้างมีต้นไม้

วิวด้านข้างมีต้นไม้

ที่เที่ยวแนะนำ