ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,437

หาดนางทอง

หาดนางทอง

หาดนางทอง จุดเด่นของหาดนางทอง นอกจากจะมีธรรมชาติที่สวยงามแล้ว ยังเป็นจุดศูนย์กลางของเขาหลักที่พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก มีที่พักในระดับปานกลางจนถึงดีมาก ส่วนใหญ่สร้างได้สวยงามในสไตล์พื้นเมือง และสไตล์บาหลีกลมกลืนกับธรรมชาติ

ทางด้านทิศใต้ของหาดอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรู่ และทางด้านทิศเหนืออยู่ติดกับหาดบางเนียง มีลักษณะเด่น คือ หาดจะทอดยาวเว้าแหว่งคล้ายอ่าวเล็ก ๆ หลายแห่ง

หาดนี้ยังมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา คือ จะมีรีสอร์ทเรียงตัวกันยาวต่อเนื่องกันเกือบสิบแห่ง ซึ่งสร้างที่พักไปตามลาดเนิน ทำให้เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลและชายหาดได้กว้างไกล


หาดนางทอง

บรรยากาศชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น

บรรยากาศก่อนพระอาทิตย์ตก

หาดทรายตัดกับสีน้ำทะเลมาก

ภาพมุมสูง หาดนางทอง

ภาพมุมสูง หาดนางทอง

ภาพมุมสูง หาดนางทอง

ภาพมุมสูง หาดนางทอง

ภาพมุมสูง หาดนางทอง

ภาพมุมสูง หาดนางทอง

ภาพมุมสูง หาดนางทอง

ภาพมุมสูง หาดนางทอง

ที่เที่ยวแนะนำ