ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,529

จุดชมวิวเสม็ดนางชี

จุดชมวิวเสม็ดนางชี

จุดชมวิวเสม็ดนางชี ตั้งอยู่ที่ บ้านเสม็ดนางชี หมู่ที่ 2 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พัง เป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่มีชื่อเสียงของพังงา และที่สำคัญยังสามารถมองเห็นทัศนียภาพของอ่าวพังงา โดยมีจุดชมวิวอยู่ 2 จุดคือ จุดแรกระยะทาง 300 เมตร และ จุดที่สองระยะทาง 500 เมตร

จุดชมวิวเสม็ดนางชี

จุดชมวิวเสม็ดนางชี

จุดชมวิวเสม็ดนางชี

จุดชมวิวเสม็ดนางชี

ป้าย จุดชมวิวเสม็ดนางชี

ป้าย จุดชมวิวเสม็ดนางชี

จุดชมวิวเสม็ดนางชี

จุดชมวิวเสม็ดนางชี

จุดชมวิวเสม็ดนางชี

จุดชมวิวเสม็ดนางชี

จุดชมวิวเสม็ดนางชี

จุดชมวิวเสม็ดนางชี

จุดชมวิวเสม็ดนางชี

จุดชมวิวเสม็ดนางชี

ภาพมุมสูง จุดชมวิวเสม็ดนางชี

ภาพมุมสูง จุดชมวิวเสม็ดนางชี

ภาพมุมสูง จุดชมวิวเสม็ดนางชี

ภาพมุมสูง จุดชมวิวเสม็ดนางชี

ภาพมุมสูง จุดชมวิวเสม็ดนางชี

ภาพมุมสูง จุดชมวิวเสม็ดนางชี

ภาพมุมสูง จุดชมวิวเสม็ดนางชี

ภาพมุมสูง จุดชมวิวเสม็ดนางชี

ภาพมุมสูง จุดชมวิวเสม็ดนางชี

ภาพมุมสูง จุดชมวิวเสม็ดนางชี

ภาพมุมสูง จุดชมวิวเสม็ดนางชี

ภาพมุมสูง จุดชมวิวเสม็ดนางชี

ค่าธรรมเนียม

มีที่พักและจุดกางเต็นท์ของเอกชนบริการ ค่าธรรมเนียมขึ้นจุดชมชม คนไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท ไม่อนุญาตให้นำรถขึ้นไปบริเวณจุดชมวิว

ที่เที่ยวแนะนำ