ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,854

บ้านหาดเบี้ย

หินแม่น้ำโขง ส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านมักจะเก็บหินที่มีลักษณะและลวดลายแปลกตาจากลำน้ำโขงมาตั้งไว้ริมถนนหน้าบ้าน เพื่อให้คนผ่านทางได้เลือกซื้อ ราคาตั้งแต่ไม่กี่สิบบาทจนถึงหลักหลายร้อยบาท จะขึ้นอยู่กับสีสันรูปทรง หรือเรียกว่าของที่ระลึกของแม่น้ำโขงได้เลย