ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,040

ภูบ่อบิด

ภูบ่อบิด ตั้งอยู๋ บ้านภูบ่อบิด ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย ลักษณะเป็นภูเขาที่สูงอยู่ห่างจากตัวเมืองเลยเพียง 3 กิโลเมตร ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ให้นักท่องเที่ยวได้เดินขึ้นไปยังยอดภู ซึ่งสามารถมองเห็นตัวเมืองเลยได้อย่างชัดเจน และยังคงความเป็นธรรมชาติ ป่าไม้ พืชพันธุ์นานาชนิดให้ได้เห็นกันตลอดเส้นทาง