ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,673

ศาลเจ้าพ่อกุดป่องและศาลหลักเมือง

ศาลเจ้าพ่อกุดป่องและศาลหลักเมือง

ตั้งอยู่ห่างจากวงเวียนน้ำพุประมาณ 100 เมตร ติดกับสวนสาธารณะกุดป่อง เป็นศาลเก่าแก่ที่ประชาชนเคารพนับถือ สำหรับศาลหลักเมือง สร้างเมื่อ พ.ศ.2525 เสาหลักเมืองทำด้วยไม้ราชพฤกษ์ แกะสลักเป็นรูปหัวเม็ดทรงมัณฑน์ ลงรักปิดทองทั้งองค์ มีความสูง 139 ซ.ม.


ศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง

เป็นศาลเก่าแก่ที่ประชาชนเคารพนับถือ

ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง