ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,245

น้ำตกตาดฮ่อง

น้ำตกตาดฮ้อง (Tad Hong Waterfall) ตั้งอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ 3 ชั้น เกิดจากลำน้ำพอง ซึ่งไหลลงมาจากภูกระดึงด้านหุบเขาตะวันตกเฉียงเหนือ สองฝั่งของตาดฮ้องเป็นผาหินสูงชันมาก

เวลาที่สายน้ำตกกระทบพื้นข้างล่างจะบังเกิดเสียงดังก้องป่า สำหรับการเดินทางที่ค่อนข้างยากลำบาก นักท่องเที่ยวน้อยมากที่จะทัโอกาสเข้าไป ด้วยเหตุนี้น้ำตกแห่งนี้มีความบริสุทธิ์อยู่มากๆ