ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,532

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบนและห้วยกระทิง

เป็นอ่างเก็บน้ำสันเขื่อนดิน มีขนาดความจุ 26 ล้าน ลบ.ม. ครอบคลุมพื้นที่ 1,500 ไร่ สันเขื่อนยาว 800 เมตร สร้างเพื่อการชลประทาน บริเวณอ่างเก็บน้ำมีทัศนียภาพทีสวยงามของป่าไผ่และภูเขาที่โอบล้อม
 การเดินทาง ใช้เส้นทาง เลย-ภูเรือ ออกจากตัวเมือง 15 กม. และให้เลี้ยวขวาไป 5 กม.