ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 761

ตลาดไม้ดอกเมืองหนาวบ้านหนองบง

เป็นแหล่งจำหน่ายไม้ดอกเมืองหนาวของเกษตรกรที่มีมากมายหลายชนิด สามารถชมความงามของไม้ดอกและเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน
 การเดินทาง ใช้เส้นทางหมายเลข 203 สาย เลย-ภูเรือ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 47 กม.