ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ของฝาก เลย

จังหวัดเลย มีสินค้าพื้นเมืองหลายประเภท ได้แก่ มะขามหวาน, กุนเชียง, หมูแผ่น, มะพร้าวแก้ว พวงกุญแจเซรามิครูปผีตาโขน, ผ้านวม, ผ้าไหม, และผ้าฝ้าย ซึ่งมีร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ดังนี้
ดอกฝ้าย 138/2 ถนนเจริญรัฐ อำเภอเมือง โทร. 042-813063
เมืองเลยผ้าฝ้าย 50/10 ถนนเสริฐศรี อำเภอเมือง โทร. 042-813524, 042-811384
ไหมไทย 38/3 ถนนพิพัฒน์มงคล อำเภอเมือง โทร. 042-811814