ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
เพิ่มรูป แก้ไข View : 710

บริษัท เอส เอ จำกัด

ตั้งอยู่ที่บ้านกกโพธิ์ ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักต่างๆ เพื่อเพาะเมล็ดสำหรับจำหน่าย ภายในบริเวณสามารถเที่ยวชมแปลงไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณที่สวยงามได้ สอบถามโทร.042-891408
 การเดินทาง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 203 สายภูเรือ-ด่านซ้าย ห่างจากตัวอำเภอภูเรือ 7 กม. แล้วเลี้ยวขวาไม่ประมาณ 1 กม.