แผนที่

แก้ไข

แผนที่ เลย

แผนที่ เลย หรือแผนที่จังหวัดเลย

 

 

1. อุทยานแห่งชาติภูสันทราย
    PHU SAN SAI NATIONAL PARK
2. วัดโพธิ์ชัย
    WAT PHO CHAI
3. พระธาตุศรีสองรัก
     PHRA THAT SRI SONG RAK
4. อช.ภูหินร่องกล้า
   PHU HIN RONG KLA NATIONAL PARK
5. สะพานข้ามแม่น้ำเหือง
   HEUANG RIVER BRIDGE
6. พระธาตุสัจจะ
     PHRA THAT SATCHA
7. อุทยานแห่งชาติภูเรือ
    PHU RUEA NATIONAL PARK
8. ถ้ำผาปู่
    THUM PHAPU
9. ภูหลวง
    PHU LUANG
10. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
    PHU LUANG WILDLIFE RESERVE
11. ภูคกงิ้ว
     PHU KHOK NGEIW

12. แก่งคุดคู้ เชียงคาน
      KHAENG KHUT KHU

13. ถ้ำเอราวัณ
      ERAWAN CAVE
14. ถ้ำมโหฬาร
      MAHORAN CAVE
15. อช.ภูกระดึง
      PHU KRADUENG NATIONAL PARK