ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 348

คำนวนเนิร์สเซอรี

อยู่ห่างจากตัวอำเภอภูเวียง 3 กม. เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีไม้ดอกเมืองหนาวและไม้ประดับ โดยเฉพาะพีทูเนียแขวนและคริสต์มาส นักท่องเที่ยวสามารถชมความงามของพรรณไม้และเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ โทร.042-8011389
 การเดินทาง ใช้เส้นทางหมายเลข 203 สายภูเรือ-ด่านซ้าย ห่างจากตัวเมืองประมาณ 47 กม.