ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร, เลย

 อำเภอเมือง
กานดา 1/2 ซอย 1 ถนนเอื้ออารี โทร. 042-811-292
กาแล 37 ถนนมะลิวัลย์ โทร. 042-811-802
เก้า เก้า 12/6-7 ถนนสถล-เชียงคาน โทร. 042-813-458
ครัวนิด 58 ถนนเจริญรัฐ โทร. 042-813-013
ครัวไทเฮา ถนนมะลิวัลย์ โทร. 042-833-384
เทียมจันทร์ 2/1-4 ถนนชุมสาย โทร. 042-811-372
สวิตาเบเกอรี่ 317/7-9 ถนนเจริญรัฐ โทร. 042-812-499, 042-811-526
ส.อาหารไทย 32/106 ถนนนกแก้ว โทร. 042-813-436