ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 777

น้ำตกห้วยไผ่

น้ำตกห้วยไผ่

น้ำตกห้วยไผ่ ตั้งอยู่ในอช.ภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลยเป็นน้ำตกขนาดกลาง ลักษณะของตัวน้ำตกเป็นชั้นหินลดหลั่นกันไป จนถึงตัวแอ่งน้ำด้านล่าง น้ำตกห้วยไผ่สามารถลงเล่นน้ำได้ อยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ (ที่ทำการอุทยานฯ) ประมาณ 2.8 กิโลเมตรในฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำมากทำให้เกิดเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่ง ในช่วงที่มีหมอกปกคลุมจะทำให้สวยงามไปอีกแบบ
ฤดูร้อนและปลายฤดูหนาว น้ำตกไม่ค่อยมีน้ำ (ไม่แนะนำให้ไป)