ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,226

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มีพื้นที่รวม 530,000 ไร่ สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูง อากาศเย็นตลอดปี

จุดท่องเที่ยวบนภูหลวง เป็นเส้นทางเดินต่อเนื่องกัน โดยเริ่มจากโหล่นมน ซึ่งเป็นบริเวณที่พักนักท่องเที่ยวผ่านป่าดงดิบ
 ลำห้วยป่าสนสามใบ และดอกไม้สลับทุ่งหญ้า
ระยะทางประมาณ 2.3 กม. ถึงโหล่นสาวแยงคิว จากนั้นไปเป็นเส้นทางเดินไปยังโหล่นหินแอ่วขัน
ระยะทางประมาณ 2 กม. ผ่านดงดอกไม้ หลายชนิด ต่อไปเป็นทางเดินสู่ลานหินโหล่นแต้
ระยะทางประมาณ 1.5 กม. จะพบกุหลาบขาว และกล้วยไม้ป่าต่าง ๆ บริเวณผาโหล่นแต้ สามารถชมวิวทิวทัศน์ของภูหอ
ภูกระดึง ภูยองภู และภูขวาง
นอกจากนั้น ยังมีจุดท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ ผากบ ผาชมวิว โหล่นช้างผึ้ง และซุ้มงูเห่า ซึ่งแต่ละแห่งมีทางเดินต่อถึงกัน

การเดินทางขึ้นภูหลวง ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยจัดรถนำเที่ยวจากตัวจังหวัด ไปยังเชิงภูหลวง และมีเจ้าหน้าที่นำนักท่องเที่ยวขึ้นสู่ภูหลวง ระยะทางประมาณ
14 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดที่พักและอาหารไว้บริการ เป็นเวลา
3 วัน 2 คืน โดยต้องติดต่อล่วงหน้า 15 วัน ได้ที่หัวหน้าส่วนอำเภอวังสะพุง สำนักงาน
การท่องเที่ยวภูหลวง โทร. (042) 841566 ในเวลาราชการ

บริษัททัวร์ที่จัดขึ้นภูหลวง ได้แก่

  • หนุ่มสาวทัวร์ โทร. 245-1737, 245-2616 และ

  • รุ่งเรืองทัวร์ โทร. 280-1460-3, 280-0736-9

ช่วงที่เหมาะเดินป่า อยู่ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤษภาคม (เดือนมิถุนายน-กันยายน ภูหลวงจะปิด)