ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 805

ชาโต เดอ เลย

ใช้เส้นทางสายเมืองเลย-ภูเรือ-ด่านซ้าย ระยะทางประมาณ 65 กม. เป็นสวนองุ่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่ปลูกองุ่นนับพันไร่ ทั้งองุ่นรับประทานสดและองุ่นสำหรับผลิดไวน์ นักท่องเที่ยวสามารถขับรถเข้าชมภายในสวนได้ บริเวณด้านหน้าเป็นร้านค้าจำหน่ายผลองุ่นสด ผักปลอดสารพิษ ไวน์ชาโต เดอ เลย บรั่นดีวิกตอรี และสินค้าที่ระลึกต่างๆ หากสนใจที่จะเข้าชมโรงงานผลิตไวน์ชาโต เดอ เลย สอบถามข้อมูลได้ที่โทรศัพท์ 042-891970