ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 823

สักหง่า

สักหง่า

อยู่ที่บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า เป็นที่คอยชมแม่คะนิ้ง หรือเกร็ดน้ำค้างแข็งบนยอดหญ้า
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง รถสามารถขึ้นยอดเขาด้านหน่วยพิทักษ์โคกกระบา และเดินเท้าเที่ยวชมลานหิน สวนสน หน้าผาหิน ทุ่งหญ้า และดอกไม้ป่า โทร. 0 4280 1955


สักหง่า (ต้นกำเนิดแม่น้ำป่าสัก)

เป็นที่คอยชมแม่คะนิ้ง หรือเกร็ดน้ำค้างแข็งบนยอดหญ้า