ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,325

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

อยู่ตรงข้ามเทศบาลเมืองเลยเป็นสวนสาธารณะขนาด 2 ไร่ มีการจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ พื้นที่รอบสวนสาธารณะติดแม่น้ำเลย นักท่องเที่ยวสามารถเดินผ่านสะพานแขวนเข้าไปเที่ยวชมได้


สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ป่าเลิงใหญ่