ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 763

น้ำตกวังตาด

น้ำตกวังตาด

น้ำตกวังตาด อยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 4 กิโลเมตร อยู่เหนือน้ำตกช้างตก 1.5 กม. อยู่ในลำน้ำแพร่เช่นกัน

ป้ายน้ำตกวังตาด

ป้ายน้ำตกวังตาด

น้ำตกวังตาด น้ำเยอะตลอดทั้งปี

น้ำตกวังตาด น้ำเยอะตลอดทั้งปี

บรรยากาศ เป็นธรรมชาติ น้ำเยอะเยอะมาก

บรรยากาศ เป็นธรรมชาติ น้ำเยอะเยอะมาก

น้ำตกวังตาด น้ำตกเยอะมาก

น้ำตกวังตาด น้ำตกเยอะมาก