ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,970

สวนส้มสยามภูเรือ

ตั้งอยู่ที่บ้านแก่งแล่น เป็นสวนส้มโชกุนขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ปลูกนับร้อยไร่ นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมสวนและเลือกซื้อส้มโชกุนที่มีรสชาติหวานอร่อยเป็นของฝากได้ สอบถามโทร. 081-9754212