ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,957

พระธาตุสัจจะ

พระธาตุสัจจะ

เป็นศาสนสถานอีกแห่งหนึ่ง ของจังหวัดเลยครับ หลายคนหากนึกถึงพระธาตุเก่าแก่ของจังหวัด และหากได้มาถือว่าต้องได้ไปสักการะสักครั้ง นั่นคือพระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย แต่วันนี้ขอเสนอพระธาตุ สัจจะ พระธาตุที่สร้างขึ้นเพื่อต่อชะตาพระธาตุพนม จ.นครพนม ตั้งอยู่ อ.ท่าลี่  บนเส้นทาง ท่าลี่-บ้านอาฮี ถ้าหากใครจะไปเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ำเหือง ซื้อของฝั่งลาว ก็สามารถ ผ่านเส้นทางนี้ ก็จะได้แวะนมัสการพระธาตุสัจจะ