ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
เพิ่มรูป แก้ไข View : 598

น้ำตกขั้นบันได

อยู่เหนือน้ำตกธารสวรรค์ประมาณ 1 กม. การเดินทางจากน้ำตกธารสวรรค์ไปน้ำตกขั้นบันได โดยทางเท้าประมาณ 10 นาที แต่ละขั้นของน้ำตกประมาณ 4-7 เมตร ป่าไม้ยังคงอุดมสมบูรณ์ มีชั้นหินเรียงรายกันเป็นทอด ๆ