ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
เพิ่มรูป แก้ไข View : 317

น้ำตกถ้ำสอ

เป็นน้ำตกแห่งเดียวบนภูกระดึงที่สองขนาบไปด้วยทุ่งหญ้าป่าสน จะมีป่าเฉพาะตามลำธารเท่านั้น