ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,034

ถนนสุนทรวิจิตร เขื่อนหน้าเมืองนครพนม

ถนนสุนทรวิจิตร เขื่อนหน้าเมืองนครพนม

ถนนสุนทรวิจิตร เขื่อนริมฝั่งโขง ตลอดเส้นทางจากหน้าโรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว ถึง โบสถ์คริสต์คาโทลิคหรือวัดหนองแสง

เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ มีลานออกกำลังกาย สวนสาธารณะ บ้านเรือนทรงไทยอีสานเก่าแก่ และตึกเหลืองศิลปะไทยประยุกต์สมัยฝรั่งเศสเข้ามารุกราน ในเขตเทศบาลเมือง สำหรับชมทิวทัศน์อันวิจิตรของแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นใยสำคัญไหลผ่านตัวเมืองโดยเฉพาะภาพพระอาทิตย์ที่โผล่ทิวเขาเหนือลำน้ำโขงนั้นเป็นภาพที่หาดูได้ยากยิ่ง บริเวณเขื่อนหน้าเมืองนี้อยู่ตรงข้ามกับเมืองท่าแขก แขวงคำม่วนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ปัจจุบันนักท่องเที่่ยวและคนพื้นที่นิยมมาออกกำลังกาย ปั่นจักรยานชมวิวทิวทัศน์ริมโขง นักท่องเที่ยวนิยมนั่งรถรางชมเมืองยามเช้า ค่าโดยสารแบบเหมา 1200.-ทริป รถออกจากหน้าวัดมหาธาตุ ถึง วัดหนองแสง ใช้เวลา 30 นาที เส้นทางที่รถรางแล่นผ่าน วัดมหาธาตุ ตลาดอินโดจีน วัดโอกาส ท่าเรือ-ด่านตรวจคนเข้าเมือง หอนาฬิกา ถนนคนเดิน โรงเรียนสุนทรวิจิตร สภากาดจังหวัดนครพนม ที่ทำการ-ททท ร้านอาหารต่างๆ บ้านทรงไทยอีสาน ฯลฯ