ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 672

สวนสาธารณะและหาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์

สวนสาธารณะและหาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์

นับเป็นหาดทรายน้ำจืดที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง จะมีลักษณะเป็นหาดทรายในฤดูแล้ง (ราวเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม) บริเวณหาดทรายจะยื่นออกไปกลางลำน้ำโขง ทำให้ห่างจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่มากนัก หาดทรายนี้จะอยู่ตรงข้ามกับที่ทำการแขวงคำม่วนพอดี เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและชมความงามของธรรมชาติ

บรรยากาศหน้าชายหาด

บรรยากาศหน้าชายหาด

อาคารเก่าแก่ย่านนี้

อาคารเก่าแก่ย่านนี้

อาคารเก่าแก่ย่านนี้

อาคารเก่าแก่ย่านนี้

พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่า

พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่า

ป้ายด้านหน้า

ป้ายด้านหน้า

บรรยากาศอาคารเก่า

บรรยากาศอาคารเก่า

บรรยากาศอาคารเก่า

บรรยากาศอาคารเก่า

ป้ายจังหวัด

ป้ายจังหวัด

โรงเรียนสุนทรวิจิตร

โรงเรียนสุนทรวิจิตร

อาคารเก่าแก่

อาคารเก่าแก่

ตึกสีเหลือง

ตึกสีเหลือง

อาคารสวยๆ

อาคารสวยๆ