ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,937

วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุตั้งอยู่ริมฝั่งโขงภายในตัวอำเภอเมืองนครพนม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๑๑๕๐ พร้อมๆกับการสร้างเมืองนครพนมโดยพระมหาอำมาตย์ป้อม แม่ทัพใหญ่จากเมืองเวียงจันทน์เป็นผู้ควบคุมการสร้าง สิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่ พระธาตุนคร ลักษณะขององค์พระธาตุมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส สูงประมาณ๒๔เมตร ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ถือเป็นปูชนียสถานที่เคารพสักการะของชาวนครพนม นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถเก่าแก่สถาปัตยกรรมพื้นบ้านที่งดงาม ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการบูรณะซ่อมแซม

ด้านข้างของวัดมหาธาตุ

ด้านข้างของวัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ

มุมภาพสวยๆของวัดมหาธาตุ

มุมภาพสวยๆของวัดมหาธาตุ

ภายในพระอุโบสถ

ภายในพระอุโบสถ

พระประธาน

พระประธาน

กราบไหว้พระมหาธาตุ

กราบไหว้พระมหาธาตุ

วิวบ้านใกล้ๆกับ พระมหาธาตุ

วิวบ้านใกล้ๆกับ พระมหาธาตุ

วิวบ้านใกล้ๆกับ พระมหาธาตุ

วิวบ้านใกล้ๆกับ พระมหาธาตุ

พระมหาธาตุ

พระมหาธาตุ

วิวมุมสูงด้านบน พระมหาธาตุ

วิวมุมสูงด้านบน พระมหาธาตุ

วิวมุมสูงด้านบน พระมหาธาตุ

วิวมุมสูงด้านบน พระมหาธาตุ

บรรยากาศริมฝั่งโขงของ วิวมุมสูงด้านบน พระมหาธาตุ

บรรยากาศริมฝั่งโขงของ วิวมุมสูงด้านบน พระมหาธาตุ

บรรยากาศริมฝั่งโขงของ วิวมุมสูงด้านบน พระมหาธาตุ

บรรยากาศริมฝั่งโขงของ วิวมุมสูงด้านบน พระมหาธาตุ

บรรยากาศริมฝั่งโขงของ วิวมุมสูงด้านบน พระมหาธาตุ

บรรยากาศริมฝั่งโขงของ วิวมุมสูงด้านบน พระมหาธาตุ

วิวริมถนนใกล้ๆ พระมหาธาตุ

วิวริมถนนใกล้ๆ พระมหาธาตุ

วิวริมถนนใกล้ๆ พระมหาธาตุ

วิวริมถนนใกล้ๆ พระมหาธาตุ