ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ของฝาก, นครพนม

ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าฝ้ายและไหม

แหล่งผลิตอยู่ในอำเภอเรณูนคร อำเภอธาตุพนม อำเภอศรีสงคราม และอำเภอนาหว้า โดยทำการ ผลิตผ้าซิ่นไหม ผ้าฝ้ายมัดหมี่ จะทอกันเฉพาะในฤดูแล้ง สำหรับหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงได้แก่ บ้านหนองย่างชิ้น ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร

ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสาน

แหล่งผลิตอยู่ในอำเภอเมือง อำเภอปลาปาก อำเภอเรณูนคร อำเภอศรีสงคราม โดยผลิตสินค้าจำพวกกระติ๊บข้าว กระด้ง เสื่อเตย ทำการผลิตตลอดปีพร้อมกับการทำนา หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงได้แก่ บ้านชะโงม และบ้านนาคอกควาย อำเภอเมือง

ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องปั้นดินเผา

แหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอท่าอุเทน ผลิตสินค้าจำพวกครก ไหบรรจุน้ำขนาดต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ประเภทงานตีเหล็ก

แหล่งผลิตอยู่ในอำเภอธาตุพนม ที่บ้านนาถ่อนทุ่ง ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม โดยผลิตมีดโต้ขวาน เสียม จอบ เป็นต้น จะทำการผลิตเฉพาะในฤดูแล้ง

ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดนตรีพื้นเมือง

แหล่งผลิตอยู่ในอำเภอท่าอุเทน อำเภอนาหว้า ทำการผลิตแคนเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะที่บ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ ตำบลนาหว้า ผลิตทุกวันเป็นอาชีพ และที่บ้านพนอม อำเภอท่าอุเทน


สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

สินค้าพื้นเมืองของจังหวัดนครพนม ได้แก่ ผ้าพื้นเมืองต่างๆ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าขลิบ ไหมลาว ผ้าขิต ผ้ามัดหมี่ เครื่องประดับที่ทำจากเงินและเครื่องจักสาน ฯลฯ

ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง

ร้านเจริญศรีไหมไทย 90-92 ถนนศรีเทพ โทร.042-513854
ร้านทวีทรัพย์ 510ถนนสุนทรวิจิตร โทร.042-512195
ร้านทันสมัยหมูยอ 270 ถนนบำรุงเมือง โทร.042-511853
บริเวณตลาดสินค้าอินโดจีน ถนนสุนทรวิจิตร
ร้านพัชนีนครพนม 262-264 ถนนธำรงค์ประสิทธิ์ โทร.042-513579
ร้านพยาบาล 231 ถนนสุนทรวิจิตร โทร.042-512157
ร้านลูกเกต 522/3 ถนนสุนทรวิจิตร โทร. 042-512853
ร้านศรีอัมพร 283-285 ถนนสุนทรวิจิตร โทร.042-511163
ร้านหมูยอเลิศรส 258-260 ถนนธำรงค์ประสิทธิ์ โทร.042-511645
ร้านเหรียญทองหมูยอ 350 ถนนศรีเทพ โทร.042-512418
ร้านอัญชลี 22/2 ถนนสุนทรวิจิตร โทร. 042-511442
ร้านโอ๊ะ-เอ๋ 502-504 ถนนสุนทรวิจิตร โทร.042-51181