ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,257

วัดกลาง นครพนม

วัดกลาง นครพนม

วัดกลาง นครพนม เป็นวัดที่มีความเชื่อและศรัทธา วัดกลางมีปูชนียวัตถุ ที่สำคัญได้แก่ หลวงพ่อองค์ตื้อ(เป็นพระประธานในอุโบสถ เป็นปูนปั้นศิลปะสมัยล้านช้าง (ศรีโคตรบูร)

หลวงปู่กระจาย พระพุทธรูปทองสำริด และหลวงพ่อแท่นลายดอกไม้