ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,471

วัดนักบุญอันนา หนองแสง

วัดนักบุญอันนา หนองแสง

ตั้งอยู่บนถนนสุนทรวิจิตร บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง เลียบเขื่อนหน้าเมืองนครพนม คุณพ่อเอดัวร์ นำลาภ อธิการโบสถ์ วัดนักบุญอันนา หนองแสง สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1926 วัดนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนานาชาติที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่และเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าชมยิ่ง


วัดนักบุญอันนา

มูลนิธิบาทหลวงเอดัวร์นำลาภ

วัดนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมือง ที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัย

ภายในวิหารวัดนักบุญอันนา

วัดนักบุญอันนา

วัดนักบุญอันนา