ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 491

พระพุทธบาทเวินปลา

พระพุทธบาทเวินปลา สักการะรอยพระพุทธบาทบนโขดหินกลางแม่น้ำโขง
เมื่อถึงฤดูแล้ง โขดหินในแม่น้ำโขงซึ่งมีรอยพระพุทธบาทจะผุดขึ้นมาให้เห็น ลักษณะคล้ายรอนเท้ามนุษย์ขนาดใหญ่ เป็นรอยเท้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ในช่วงฤดูร้อนจะเห็นรอยพระพุทธบาทเวินปลาชัดเจนมาก เพราะเป็นช่วงที่น้ำน้อย