ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,095

พระบางวัดไตรภูมิ

พระบางวัดไตรภูมิ

พระบางวัดไตรภูมิ ประดิษฐานอยู่ที่วัดไตรภูมิ อำเภอท่าอุเทน เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทรสูง 80 นิ้ว แท่นสูง 2 นิ้วครึ่ง ฐานรูป 8 เหลี่ยม สูง 15 นิ้ว และฐานตั้งอยู่บนช้าง 8 เชือก สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2008 เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มาก เชื่อกันว่าถ้านำออกมาแห่จะทำให้ฝนตก เมื่อพิธีแห่สงกรานต์ต้องนำพระบางออกมาแห่ การเดินทางจากจังหวัดนครพนม ใช้เส้น ทางหลวงหมายเลข 212 ไปยังอำเภอท่าอุเทน อีกประมาณ 26 กิโลเมตร ถึงตัวอำเภอ จะมีรถสามล้อรับส่งไปวัดไตรภูมิ


พระบางวัดไตรภูมิ ประดิษฐานอยู่ที่วัดไตรภูมิ

พระบางวัดไตรภูมิ เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทรสูง 80 นิ้ว