ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,389

บ้านลุงโฮจิมิน

บ้านลุงโฮจิมิน

บ้านลุงโฮ หรือเรียกอีกชื่อว่า บ้านท่านโฮจิมินห์ ถือว่าเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายโฮจิมินห์ได้เคยเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อกอบกู้เอกราชของประเทศเวียดนาม ระหว่างปี พ.ศ. 2467–2474 โดยปัจจุบัน มีต้นมะพร้าว ต้นมะเฟือง ซึ่งปลูกโดยท่านโฮจิมินห์ ยังคงเหลืออยู่ และหลังบ้านมียุ้งข้าว ตัวบ้านเป็นบ้านสวนแบบโบราณ ชั้นเดียว ร่มรื่น ในบ้านมีห้อง 2 ห้อง มีเพียงเตียงไม้ ชั้นวางของ โต๊ะ เก้าอี้ยาว มีเสื้อผ้าวางบนชั้น ห้องกลางมีโต๊ะ เก้าอี้ยาว มีประวัติท่านโฮจิมินห์ติดไว้รอบห้อง


บ้านลุงโฮจิมิน

รอบๆ บ้านมีต้นมะพร้าว ต้นมะเฟือง ซึ่งปลูกโดยท่านโฮจิมินยังคงเหลืออยู่

ภายในบ้านมีการเล่าถึงประวัติของท่านโฮจิมิน

ข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ภายในบ้าน

บ้านลุงโฮจิมิน

 ตัวบ้านเป็นบ้านสวนแบบโบราณชั้นเดียว ในบ้านมีห้อง 2 ห้อง

ภายในพิพิธภัณฑ์มีการเล่าถึงประวัติของท่านโฮจิมินมากมาย