ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 440

สวนชมโขง

สวนชมโขง เป็นสวนสาธารณะที่บรรยากาศเรือนจำเก่า และมีภูมิทัศน์ร่มรื่นสวยงาม ซึ่งทุบกำแพงเรือนจำบางส่วนทิ้งเพื่อให้เป็นพื่นที่โล่ง เหลือไว้เพียงป้อมตรวจการณ์ตามมุมต่างๆ กำแพงบางส่วนนั้นเพื่อเป็นส่วนประกอบตกแต่งพื้นที่ให้ดูสวยงาม