การเดินทาง

แก้ไข

การเดินทาง, นครพนม

รถยนต์

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ถึงสระบุรี บริเวณกม.ที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ผ่านนครราชสีมา ถึงอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 213 แล้วแยกขวาเข้าสู่ จังหวัดกาฬสินธุ์ และผ่านจังหวัดสกลนคร ตรงเข้าสู่จังหวัดนครพนม ตามทางหลวงหมายเลข 22

รถโดยสารประจำทาง

บริษัทขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-นครพนม มีทั้งรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-936-0657 และที่จังหวัดนครพนม โทร. 042-511-403 สำหรับบริษัทเอกชนติดต่อ บริษัท แสงประทีปเดินรถ จำกัด โทร. 042-520-411 บริษัท ชัยสิทธิ์ จำกัด โทร. 042-520-561 และบริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด โทร. 042-520-996

รถไฟ

มีรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปนครพนม รายละเอียดสอบถามได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 02-621-8701

เครื่องบิน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดบริการเที่ยวบินไปนครพนมทุกวัน รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-356-1111 แอร์เอเซีย โทร 02-515-9999 นกแอร์ โทร 02-627-2000

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ

อำเภอเมือง-อำเภอท่าอุเทน 26 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอบ้านแพง 93 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอธาตุพนม 52 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอศรีสงคราม 67 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอปลาปาก 44 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอนาแก 78 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอเรณูนคร 51 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอนาหว้า 93 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอโพนสวรรค์ 45 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอนาทม 130 กม.
อำเภอเมือง-กิ่งอำเภอวังยาง 80 กม.

การเดินทางจากจังหวัดนครพนมไปยังจังหวัดใกล้เคียง มีดังนี้

จังหวัดสกลนคร 93 กม.
จังหวัดมุกดาหาร 104 กม.
จังหวัดอุบลราชธานี 271 กม.
จังหวัดขอนแก่น 298 กม.
จังหวัดหนองคาย 303 กม.