ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 385

วัดพุทธสีมา ธาตุพนม1

วัดพุทธสีมา ธาตุพนม1 บ้านฝั่งแดง ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนมสิมหรือโบสถ์สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2462มีขนาดเล็กกะทัดรัด มีลักษณะโดดเด่นของสิมอีสานแท้ๆ

หลวงพ่อเกสร เป็นพระพุทธรุปที่สร้างจากเกสรดอกไม้ และเคลีอบด้วยสำริด เป็นพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในสิม