ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 884

หาดแห่

หาดแห่

หาดแห่ ตั้งอยู่ที่ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เป็นเกาะกลางแม่น้ำโขง มีวิวที่สวยงาม มีร้านอาหารที่ปรุงอาหารจากปลาแม่น้ำโขงสด ๆ มีชายหาดที่มีหินกรวด ทำให้น้ำใส น่าลงไปว่ายน้ำเล่นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ที่หาดแห่ทุก ๆ ปี


หาดแห่ เป็นเกาะกลางแม่น้ำโขง

มีขายอาหารบนเรือ

มีแพเล็กๆ ให้นั่งชมบรรยากาศรอบๆ หาดแห่ด้วย

หาดแห่