ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร, นครพนม
(รหัสทางไกล 042-)

อำเภอเมือง
คิตตี้บ้านเพลง 445 หมู่ 1 ถนนชยางกูร ข้างเซเว่นอีเลเว่น อ.ธาตุพนม จ. นครพนม
ครัวศรีเทพ ในโรงแรมศรีเทพ 190 ถนนศรีเทพ โทร. 042-512-280
ครัวไม้หวาย 165 ถนนบำรุงเมือง โทร. 042-511-625
ตติยา 36 ถนนเฟื่องนคร โทร. 042-512-559
เทพนครคาเฟ่ 528/136 ถนนบำรุงเมือง โทร. 042-511-272
นิวสวนใหม่ 269-271 ถนนสุนทรวิจิตร โทร. 042-500-202
นัดพบ ค๊อฟฟี่เฮ้าส์ 134 ถนนราชทัณฑ์ โทร. 042-512-540
นวลน้อย 311-2 ถนนเฟื่องนคร ตรงข้ามสำนักงานไร่ยาสูบ โทร. 042-511-828
น็อต 494 ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง โทร. 042-511-994
นิวรับมิตร 413 ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง โทร. 042-511-270
บ้านป้อม 484 ถนนสุนทรวิจิตร โทร. 042-511-871
ปอเนื้อเกาหลี 180 ถนนเฟื่องนคร โทร. 042-512-567
ปลาบึกทอง 417 ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง โทร. 042-511-218
พลอย-พลีท 11 ถนนธำรงประสิทธิ์ โทร. 042-512-840
เมา 641 ถนนบำรุงเมือง โทร. 512492
มุกดา 403 ถนนอภิบาลบัญชา โทร. 042-511-074, 042-511-455
มิวสิคผับ 225 ถนนสรีเทพ โทร. 042-551-591
รับตะวัน 527 ถนนสุนทรวิจิตร ในโรงแรมเดอะแม่น้ำโขงแกรนด์วิว โทร. 042-513-564-70
ริมน้ำ 175 ถนนสุนทรวิจิตร โทร. 042-511-155
ระเบียงชมโขง 156/1 ถนนสุนทรวิจิตร โทร. 042-513-978
ลูกตาล 38 ถนนบำรุงเมือง โทร. 042-511-456
วี ไอ พี 137 ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง โทร. 042-511-305
สวนไผ่ 88 ถนนชยางกูร โทร. 042-512-382
สวนรุ่งเรือง 64/2 ถนนชยางกูร โทร. 042-512-197
ส้มตำคุณแต๋ว 2 ถนนสมุทรบรรหาร โทร. 042-512-626
อิน-อิน 70 ถนนเฟื่องนคร โทร. 042-520-970