ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 734

พญานาคเจ็ดเศียร

พญานาคเจ็ดเศียร

พญาศรีสัตตนาคราช เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.นครพนม ประดิษฐานบน ริมฝั่งแม่น้ำโขง บนลานศรีสัตตนาคราช หน้าสำนักงาน ป่าไม้ ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน มีความสวยงาม โดดเด่น องค์พญาศรีสัตตนาคราช หล่อด้วยทองเหลือง มีน้ำหนักรวม 9,000 กก. เป็นรูปพญานาคขดหาง 7 เศียร ประดิษฐานบนแท่นฐานแปด เหลี่ยม กว้าง 6 เมตร ความสูงทั้งหมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่นน้ำได้ ตามที่ทราบกันว่าพี่น้องชาวไทย-ลาว มีความเชื่อผูกพัน อยู่กับองค์พญานาค เช่นเดียวกับความผูกพันในลำน้ำโขง ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าล้วนศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของพญานาค ในฐานะที่เป็น ผู้ดูแลปักปักษ์รักษาแถบลุ่มน้ำโขง รักษาพุทธศาสนา รวมถึงองค์พระธาตุพนม วัตถุประสงค์การก่อสร้างครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อเกี่ยวต่อเรื่องพญานาคของชาวไท และชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง อีกทั้งยังต้องการยกระดับ แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งสถานที่แห่งนี้จะกลายเป็น แลนด์มาร์กแห่งใหม่อีกจุดหนึ่งของภูมิภาคนี้

 

ขอบคุณข้อมูล : Seksan Ng

 

ประวัติความเป็นมา พญานาคเจ็ดเศียร

ประวัติความเป็นมา พญานาคเจ็ดเศียร

พญานาคเจ็ดเศียร

พญานาคเจ็ดเศียร

พญานาคเจ็ดเศียร

พญานาคเจ็ดเศียร

ผู้คนมากราบไหว้ พญานาคเจ็ดเศียร

ผู้คนมากราบไหว้ พญานาคเจ็ดเศียร

ป้ายด้านหน้า พญานาคเจ็ดเศียร

ป้ายด้านหน้า พญานาคเจ็ดเศียร

พญานาคเจ็ดเศียร

พญานาคเจ็ดเศียร

พญานาคเจ็ดเศียร สวยงามมาก

พญานาคเจ็ดเศียร สวยงามมาก

พญานาคเจ็ดเศียร สวยงามมาก

พญานาคเจ็ดเศียร สวยงามมาก

ภาพมุมสูงรอบ ๆ พญานาคเจ็ดเศียร

ภาพมุมสูงรอบ ๆ พญานาคเจ็ดเศียร

ด้านบนของ พญานาคเจ็ดเศียร

ด้านบนของ พญานาคเจ็ดเศียร

อีกด้านหนึ่งของ พญานาคเจ็ดเศียร

อีกด้านหนึ่งของ พญานาคเจ็ดเศียร

เบื้องหน้า พญานาคเจ็ดเศียร

เบื้องหน้า พญานาคเจ็ดเศียร

พญานาคเจ็ดเศียร

พญานาคเจ็ดเศียร