ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 925

พระธาตุเรณูนคร

พระธาตุเรณูนคร

ประดิษฐานอยู่ ณ บ้านเรณูนคร อำเภอเรณูนคร สร้างขึ้น พ.ศ. 2461 โดยจำลองมาจากองค์พระธาตุพนม สูง 35 เมตร กว้าง 8.37 เมตร มีซุ้มประตู 4 ด้าน ภายในเป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำภายในวัดพระธาตุเรณูนครนอกจากมีองค์พระธาตุเรณูนครแล้วยังมีพระพุทธรูปพระองค์แสนน้ำหนัก 1,200 กิโลกรัม หน้าตักกว้าง 50 เซนติเมตร สูง50เซนติเมตร ประกอบด้วยพุทธลักษณะสวยงามมาก ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์วัดพระธาตุเรณูนคร


คำนมัสการพระธาตุเรณู

ด้านหน้าพระธาตุเรณูนคร

ด้านหน้าพระธาตุเรณูนคร

พระธาตุเรณูนคร งดงามมาก

พระธาตุเรณูนคร งดงามมาก

พระประทานภายในพระอุโบสถ

พระประทานภายในพระอุโบสถ

พระประทานภายในพระอุโบสถ

พระประทานภายในพระอุโบสถ

ด้านหน้าวัด พระธาตุเรณูนคร

ด้านหน้าวัด พระธาตุเรณูนคร

ส่วนของพิพิธภัณฑ์พระธาตุเรณู

ส่วนของพิพิธภัณฑ์พระธาตุเรณู

ส่วนของพิพิธภัณฑ์พระธาตุเรณู

ส่วนของพิพิธภัณฑ์พระธาตุเรณู

ชุดผ้าไหม

ชุดผ้าไหม

พระธาตุประจำวันเกิด

พระธาตุประจำวันเกิด

ภายในพิพิธภัณของโชว์

ภายในพิพิธภัณของโชว์