ที่เที่ยว

แก้ไข

อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นอำเภอที่ตั้งอยุ่ตอนกลางของจังหวัด มีเนื้อที่ประมาณ 844 ตารางกิโลเมตร มีจุดที่แคบที่สุดในประเทศไทย ในเขตตำบลห้วยทราย โดยมีความกว้างประมาณ 11 กิโลเมตร

     อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมมีชื่อว่า เมืองนารัง หรือ เมืองบางนางรม หลังจากที่เสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 เมืองนารัง ก็ได้ร้างลงไป จนถึงสมัยรัชกาลที่ 2 ของกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งเมือง บางนางรมขึ้นมาใหม่ ที่ปากคลองบางนางรม แต่ด้วยที่ดินไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก จึงได้ย้ายที่ว่าการเมืองไปยังเมืองกุย

     และเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 4 ในปี พ.ศ. 2398 ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้เปลี่ยนชื่อจากเมืองกุย เป็นเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยรวมเมืองกุย เมืองคลองวาฬ และเมืองบางนางรม เข้าด้วยกัน

     ครั้นเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงได้จัดการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล ได้ตั้ง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยสังกัดเมืองเพชรบุรีใน มณฑลราชบุรี ในปี พ.ศ. 2438 และในปี พ.ศ. 2441 ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ย้ายที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ที่อยู่ที่อ่าวหลัก และวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2449 ทรงโปรดเกล้าให้รวมเอา อำเภอเมืองปราณบุรี เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอกำเนิดนพคุณ จังหวัดชุมพร เข้ามารวมเป็นเมืองปราณบุรี ตั้งที่ตำบลเกาะหลัก ซึ่งอำเภอประจวบคีรีขันธ์ได้แยกออกจากเมืองเพชรบุรี มาอยู่ในการปกครองของเมืองปราณบุรี

    และในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงเปลี่ยนชื่อเมืองปราณบุรีเป็น เมืองประจวบคีรีขันธ์ สังกัดเมืองประจวบคีรีขันธ์ หรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปัจจุบัน ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2458 และได้เปลี่ยนเป็น อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จนถึงปัจจุบัน 

 

คำขวัญอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

แคบสุดในสยาม เมืองงามสามอ่าว ดูดาวที่หว้ากอ ถิ่นก่อวีรกรรม ตำนานตาม่องล่าย

 

การแบ่งเขตการปกครอง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ได้แบ่งการปกครองเป็น 6 ตำบล ได้แก่

  • ตำบลประจวบคีรีขันธ์
  • ตำบลเกาะหลัก
  • ตำบลคลองวาฬ
  • ตำบลห้วยทราย
  • ตำบลอ่าวน้อย
  • ตำบลบ่อนอก

 

สถานที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

  • ทิศเหนือ ติดกับอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย
  • ทิศใต้ ติดกับอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ทิศตะวันตก ติดกับเขตตะนาวศรี (ประเทศพม่า)

 

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --