ที่เที่ยว

แก้ไข

อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

      อำเภอบางสะพานน้อย ตั้งอยู่ใต้สุดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเนื้อที่ประมาณ 720 ตารางกิโลเมตร เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอกำเนิดนพคุณ หรืออำเภอบางสะพานในปัจจุบัน

      ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2517 กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ เรื่องแบ่งท้องที่อำเภอบางสะพาน ได้ตั้งกิ่งอำเภอบางสะพานน้อยขึ้น และสุดท้ายได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอบางสะพานน้อย ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 

 

คำขวัญอำเภอบางสะพานน้อย

เมืองเกษตรกรรม งามล้ำอนุสรณ์ หม่อมเจ้าสิทธิพร สัญจรเที่ยวเกาะ ลัดเลาะทะเลใส หาดทรายหินสี ประเพณีฉลากภัตร์

 

การแบ่งเขตการปกครอง อำเภอบางสะพานน้อย

อำเภอบางสะพานน้อย ได้แบ่งการปกครองเป็น 5 ตำบล ได้แก่

  • ตำบลปากแพรก
  • ตำบลบางสะพาน
  • ตำบลทรายทอง
  • ตำบลช้างแรก
  • ตำบลไชยราช

 

สถานที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอบางสะพานน้อย

  • ทิศเหนือ ติดกับอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย
  • ทิศใต้ ติดกับอำเภอประทิว และอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
  • ทิศตะวันตก ติดกับเขตตะนาวศรี (ประเทศพม่า)

 

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอบางสะพานน้อย

ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --